hello world; your new PRAGUE INSTITUTE;

Firmy - Reference

Reference vybraných klientů

Intersport ČR s.r.o.

INTERSPORT je největším prodejcem sportovního oblečení a vybavení na světě. Společnost je zastoupena ve více než 5 400 obchodech ve 44 zemích světa. 

V České republice má INTERSPORT 36 obchodů s celkovou prodejní plochou více než 35 000 m2 a obchoduje se zhruba 400 značkami. Celkový roční obrat společnosti je 1 mld CZK. 

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje pro INTERSPORT již od roku 2008 výuku anglického a německého jazyka po celé České republice. 

Řekli o nás

Výuka probíhá v souladu s požadavky studentů a managementu k naší plné spokojenosti a spolupráce je bezproblémová. Komunikace ze strany jazykové školy je od počátku na výborné úrovni, stejně jako organizační zajištění všech námi odebíraných služeb. Přístup společnosti PRAGUE INSTITUTE a jejích lektorů proto považujeme za profesionální.

AVIA a.s.

AVIA, a.s., je významnou českou společností, jejíž historie sahá až do roku 1919. Společnost působí v oblasti investic do nemovitostí a developmentu, správy a údržby nemovitostí a obchodu a distribuce energií. V roce 2005 se majoritním akcionářem AVIA, a.s., stala skupina Odien Group a postupně společnost transformovala do současné podoby.

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje pro společnost AVIA výuku anglického jazyka a češtiny pro cizince již od roku 2007.

Řekli o nás

Lektoři jazykové školy PRAGUE INSTITUTE vyučují v naší společnosti již několik let v jazykových kurzech angličtiny a češtiny pro cizince různých úrovní. Všichni lektoři vystupují profesionálně, jsou dochvilní, připravení na výuku a respektují jak potřeby a požadavky studentů v jednotlivých kurzech, tak požadavky vedení společnosti.

Organizační podpora a administrativní zázemí jazykové školy jsou, dle našeho názoru, na dobré úrovni a nepociťujeme v tomto směru žádné nedostatky.

Účtování poskytnutých služeb probíhá ze strany jazykové školy transparentním způsobem vždy zpětně za každý kalendářní měsíc a v souladu s výkazy o výuce (docházkovými výkazy), které lektoři vyplňují.

Celkově hodnotíme PRAGUE INSTITUTE jako profesionální jazykovou školu s kvalitním zázemím a službami odpovídajícími našim potřebám.

Elektroline a.s.

Akciová společnost Elektroline byla založena v roce 1991 v Praze, kde dodnes sídlí. Dnes patří k nejvýznamnějším společnostem ve svém oboru a zaměstnává bezmála 300 zaměstnanců.

Společnost projektuje, vyrábí, dodává, montuje a udržuje obrovský sortiment technických zařízení pro tramvajové, trolejbusové a železniční linky po celém světě. Zaměřuje se také na oblast sofistikovaných elektronických traťových systémů.

Řekli o nás

S jazykovou školou PRAGUE INSTITUTE spolupracujeme již od roku 2005 a za tuto dobu lze sledovat její profesionální vývoj od dobrého k lepšímu.

S vedením i jednotlivými pracovníky je vždy velmi dobrá komunikace, maximálně se snaží vyjít vstříc všem našim požadavkům a výstup všech jejich služeb je velmi kvalitní. 

Kromě profesionality poskytovaných služeb výuky světových jazyků a překladů lze ocenit nedávno zpřístupněný informační systém, který ještě zvyšuje přehlednost a transparentnost, což nicméně již před zrodem systému patřilo k přednostem školy.

Jazykovou školu PRAGUE INSTITUTE vřele doporučujeme všem zájemcům o kvalitní služby v této oblasti.

 

ÚJV Řež, a. s.

Ústav jaderného výzkumu s hlavním sídlem v Řeži u Prahy patří už více jak 60 let ke špičkovým pracovištím na poli energetiky a průmyslu. Služby firmy se soustřeďují zejména na projektování a inženýrské činnosti, podporu bezpečného a efektivního provozu jaderných i klasických elektráren, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými specifickými odpady. V oblasti zdravotnictví se společnost zabývá výzkumem, vývojem, distribucí a výrobou radiofarmak a zajišťuje komplexní výstavbu PET center a školení jejich personálu. ÚJV Řež, a. s. zaměstnává se svými dceřinnými společnostmi a divizemi cca 2000 zaměstnanců.

Řekli o nás

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE vyhrála v Ústavu jaderného výzkumu v roce 2012 výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb v oblasti jazykové výuky pro zaměstnance. Od té doby zajišťuje jazykovou výuku nejen pro naší společnost v jejím sídle v Řeži u Prahy, ale rovněž pro naše dceřiné společnosti a divize v Praze, Plzni a Brně. Výuka probíhá jak ve skupinových, tak v individuálních kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a češtiny pro cizince. Jazykovými kurzy prošly od roku 2012 již stovky našich zaměstnanců.

S poskytovanými službami jazykové školy PRAGUE INSTITUTE jsme velice spokojeni a hodnotíme je jako vysoce nadstandardní. Komunikace mezi jazykovou školou a naším personálním oddělením je naprosto bezproblémová a profesionální, naše požadavky jsou vyřizovány v podstatě okamžitě a velmi vstřícně. Metodici a lektoři jazykové školy pro naše zaměstnance připravují jak obecně zaměřené kurzy, tak odborné kurzy na míru a přípravu k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám. Kvalita lektorů je na vysoké úrovni, škola nám poskytuje profily jednotlivých vyučujících před jejich zapojením do výuky a dvakrát ročně probíhá hodnocení spokojenosti všemi účastníky jazykové výuky.

Kromě kvalitní výuky poskytované našim zaměstnancům oceňujeme i další doprovodné služby, které nám jazyková škola poskytuje. Mezi ně patří zejména přehledný online informační systém pro evidenci a správu výuky, do něhož mají přístup jak všichni účastníci výuky, tak naše personální oddělení. Pro nově zařazované zaměstnance do výuky připravuje škola vstupní testování dle našich požadavků - v případě časové tísně volíme online testování dostupné na webu školy, v ostatních případech osobní pohovory a testování lektorem. Na vysoké úrovni je také ověřování pokroku účastníků a poskytování zpětné vazby a motivace prostřednictvím individuálních jazykových profilů, vše následně dostupné přes informační systém. Někteří naši zaměstnanci využívají rovněž jazykové kurzy pro veřejnost, které škola pravidelně nabízí ve svém pražském sídle a poskytuje našim zaměstnancům se slevou. V neposlední řadě pro nás PRAGUE INSTITUTE zajišťuje dodávky veškerých studijních materiálů (učebnic), na které nám poskytuje zajímavé slevy. Spolupráce probíhá i v rámci konzultací ohledně možných dotačních titulů z Evropského sociálního fondu, které by byly pro naší společnost vhodné a využitelné v rámci financování vzdělávacích aktivit pro zaměstnance. V nedávné době nám škola pomohla získat dotaci právě na jazykové vzdělávání.

PRAGUE INSTITUTE je spolehlivým partnerem v oblasti firemního jazykového vzdělávání a spolupráci můžeme vřele doporučit.

Tchibo Praha, spol. s r.o.

Tchibo je jedním z největších výrobců kávy na světě a je rovněž jedním z největších meziná­rodně působících maloo­bcho­dních prodejců. V České republice také zaujímá přední pozici na trhu kávového občerstvení.

Od roku 2004 provozuje Tchibo na českém trhu také úspěšnou koncepci prodeje vlastního spotřebního zboží.

Pro společnost Tchibo zajišťujeme výuku anglického a německého jazyka v Praze a Plzni od roku 2012.

Řekli o nás

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE dodává naší společnosti služby jazykové výuky pro zaměstnance od roku 2012, kdy vyhrála výběrové řízení. Odebíráme výuku anglického a německého jazyka, která probíhá individuální i skupinovou formou v našem sídle v Praze. Výuka je vedena jak českými lektory, tak rodilými mluvčími.

Se službami školy jsme spokojeni a jsou na profesionální úrovni. Vzájemná komunikace probíhá hladce a naše požadavky na změny ve výuce jsou vždy v krátké době vyřízeny. Evidence výuky je přehledná a transparentní, přičemž veškerá data jsou nám zpřístupněna přes online informační systém školy. Zpětná vazba, motivace studentů i ověřování pokroku a nabytých znalostí jsou na velmi dobré úrovni. Veškeré výstupy i historii výuky vidí jak studenti, tak naše personální oddělení v informačním systému školy. V pravidelných intervalech provádí škola rovněž online ověřování spokojenosti účastníků jazykové výuky.

Spolupráci s PRAGUE INSTITUTE můžeme všem zájemcům o firemní jazykovou výuku určitě doporučit.

Další klienti

Iveco Czech Republic, a.s.

Mezinárodní lídr ve výrobě řady užitkových vozidel a vozidel pro osobní přeopravu.

Pro společnost zajišťujeme výuku českého jazyka pro cizince.

AVON Cosmetics, spol. s r.o.

Přední celosvětová kosmetická společnost s ročním obratem 10 mld. dolarů. 

Pro společnost AVON zajišťujeme výuku angličtiny některých zaměstnanců.

Hilti ČR spol. s r.o.

Výrobky, systémy, technologie a lužby pro globální stavební průmysl.

Zajišťujeme výuku angličtiny pro některé zaměstnance.

ČZU v Praze

ČZU v Praze je veřejnou vysokou školou.

Pro Fakultu lesnickou a dřevařskou jsme zajišťovali jazykovou výuku angličtiny.

Ewals Cargo Care spol. s r.o.

Přepravní a logistické služby.

Pro společnost Ewals Cargo Care jsme zajišťovali výuku angličtiny některých zaměstnanců.

CTS Corp., s.r.o.

Poradenství v oblasti dotační politiky státu a Evropské unie.

Pro společnost CTS corp., s.r.o. zajišťujeme výuku angličtiny některých zaměstnanců.

Skanska a.s.

Služby v oblasti stavebnictví a projektového developmentu po celém světě.

Pro spolešnost Skanska jsme zajišťovali výuku angličtiny některých zaměstnanců.

Státní rostlinolékařská správa

Státní správní úřad rostlinolékařské péče.

Pro SRS jsme zajišťovalli výuku angličtiny po celé České republice.

Accenture Central Europe

Servis v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu.

Pro společnost Accenture jsme zajišťovali výuku španělštiny některých zaměstnanců.

ELTODO, a.s.

Služby v oblasti energetiky, dopravní infrastruktury, osvětlení a telekomunikace.

Pro zaměstnance společnosti zajišťujeme výuku angličtiny rodilými mluvčími.

BAUER TECHNICS a.s.

Společnost patří mezi světové lídry v projektování a realizaci farem na klíč.

Pro zaměstnance zajišťujeme výuku anglického a ruského jazyka.

Komerční banka, a.s.

Přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy.

Pro některé pobočky Komerční banky zajišťujeme výuku angličtiny.

KUKA Roboter CEE GmbH

Celosvětově významný dodavatel robotů a automatizovaných výrobních zařízení a řešení.

Pro společnost zajišťujeme výuku anglického jazyka některých zaměstnanců.

ISS Facility Services s.r.o.

Společnost je jedním z největších poskytovatelů Facility služeb na světě.

Pro ISS dodáváme po celé ČR přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English.

Hexagon Metrology s.r.o.

Přední světový výrobce průmyslové měřící techniky se 70 středisky po celém světě.

Pro zaměstnance zajišťujeme výuku němčiny a češtiny pro cizince.

SCS Software s.r.o.

SCS Software je český výrobce počítačových her s více než 200 zaměstnanci.

Pro společnost zajišťujeme výuku angličtiny a češtiny pro cizince v jejím pražském sídle.

Zásilkovna s.r.o.

Zásilkovna je přepravní společnost, poskytující komplexní služby pro internetové obchody.

Zajišťujeme výuku angličtiny, němčiny a ruštiny v Praze, Hradci Králové a Ostravě.

Sophia Solutions, s.r.o.

Sophia Soltutions je česká IT konzultační společnost založená v roce 2002.

Pro společnost zajišťujeme výuku angličtiny v Praze a Plzni.

SPORT INVEST Marketing, a.s.

Společnost působí na poli profesionálního sportovního managementu.

Pro zaměstnance zajišťujeme výuku angličtiny v pražském sídle společnosti.

Meridian International School

Mezinárodní škola nabízející výuku v angličtině od mateřského po středoškolský stupeň.

Zajišťujeme výuku španělštiny, češtiny, čínštiny, němčiny v rámci Language Clubu.

WinShop software s.r.o.

Český dodavatel informačních systémů pro řízení obchodních organizací.

Pro vedení společnosti zajišťujeme výuku angličtiny v našich učebnách v sídle školy.

RSBC

Investiční skupina zaměřující se na oblasti nemovitostí, agro a strojírenství.

Pro zaměstnance a společnosti ze skupiny zajišťujeme výuku angličtiny a ruštiny.

CYKLO ŽITNÝ, s.r.o.

Distributor cyklistického vybavení několika světových značek.

Pro zaměstnance zajišťujeme výuku angličtiny v Lučanech nad Nisou.

Murtfeldt Plasty s.r.o.

Dceřinná firma německé Murtfeldt Kunststoffe zabývající se výrobou plastů.

Pro některé zaměstnance zajišťujeme výuku anglického jazyka.

SCONTO Nábytek s.r.o.

Společnost s více než 600 zaměstnanci patří mezi významené prodejce nábytku v ČR.

Pro zaměstnance společnosti zajišťujeme výuku angličtiny v jejím sídle v Praze.

Trouw Nutrition Biofaktory

Výrobce a dodavatel krmiv pro hospodářská a zájmová zvířata.

Pro některé zaměstnance zajišťujeme výuku anglického jazyka.

Petit Lulu s.r.o.

Petiti Lulu je český výrobce a dodavatel kvalitních látkových plen.

Pro zaměstnance zajišťujeme výuku angličtiny v Jablonci nad Nisou.

4soft, s.r.o.

Český výrobce bezpečných povrchů a prvků pro dětská hřiště.

Pro zaměstnance společnosti zajišťujeme výuku angličtiny v Tanvaldu.

Naši zákazníci
Vyberte zaměření kurzu
  • Všeobecné jazykové kurzy
  • Konverzační jazykové kurzy
  • Příprava na TOEFL
  • Příprava na zkoušky Cambridge English
  • Kurzy pro ÚJV
  • Kurzy pro SCS Software s.r.o.
Vybrat