hello world; your new PRAGUE INSTITUTE;

Překlady se soudním ověřením

 • Nacenění překladu
 • Termíny dodání
 • Svázání originálu s překladem
 • Kvalita překladů
 • Jazyky
Konečnou cenu překladu Vám sdělíme předem.
 • k nacenění ověřeného překladu postačí zaslat na naší emailovou adresu preklady@pragueinstitute.cz scan dokumentu, který požadujete přeložit (je-li scan dokumentu příliš veliký, je možné zaslat přes www.uschovna.cz)
 • pakliže preferujete osobní jednání, můžete překládaný dokument v papírové podobě zanést do recepce našeho sídla, kde Vám ihned sdělíme cenu překladu
 • konečnou cenu překladu včetně překladatelské doložky i termín dodání Vám potvrdíme ještě před finálním zadáním zakázky
100% garance ujednaného termínu dodání.
 • standardní možnosti termínů dodání:
  - do 24 hodin
  - do 3 dnů
  - do 1 týdne
 • v případě extrémního rozsahu nebo u komplikovaných překladů stanovujeme reálný termín dodání individuálně
 • nejsme-li schopni zajistit v požadovaném termínu perfektní kvalitu překladu, doporučíme klientovi vhodnou alternativu (rozdělení zakázky mezi několik překladatelů, prodloužení termínu dodání, snížení rozsahu zakázky)
 • v ujednaném termínu fyzicky doručíme svázaný překlad do místa určeného klientem
Vyzvedneme, svážeme, doručíme ...
 • ověřené překlady musí být neoddělitelně svázány s originálem, opatřeny překladatelskou doložkou a kulatým razítkem překladatele
 • vše zajistíme za Vás – originál dokumentu vyzvedneme, zajistíme svázání s překladem včetně překladatelské doložky a svázané překlady doručíme v dojednaném termínu na Vámi určené místo
Vyzvedneme dokumenty k překladu u Vás Doručíme překladateli ke svázání Doručíme na Vámi určené místo
Spolupracujeme pouze s profesionálními a kvalitními překladateli.
 • všichni naši překladatelé disponují kulatým razítkem soudního tlumočníka/překladatele a jsou jmenováni krajskými soudy dle místa jejich bydliště
 • vždy zajišťujeme (je-li to možné) překlady pro konkrétního zákazníka u stejného překladatele, aby byla zaručena kontinuita a terminologická jednotnost
 • využíváme moderní softwarové vybavení k převodům textů mezi různými formáty
 • pro složitější grafické úpravy dokumentů využíváme služeb DTP studia
 • samozřejmostí je absolutní diskrétnost našich překladatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí stran obsahu překládaných dokumentů
 • k originálům dokumentů, které nám klient předává ke svázání, přistupujeme s maximální opatrností, aby v žádném případě nedošlo k jejich poškození
Standardně překládáme z, do a mezi následujícími jazyky.
SQ albánština EN angličtina AR arabština
HY arménština BE běloruština BG bulharština
CS čeština ZH čínština DA dánština
ET estonština FI finština FR francouzština
KA gruzínština HE hebrejština HI hindština
NL holandština HR chorvatština IT italština
JA japonština KO korejština LA latina
LT litevština LV lotyština HU maďarština
MK makedonština MN mongolština DE němčina
NO norština FA perština PL polština
PT portugalština RO rumunština RU ruština
EL řečtina SK slovenština SL slovinština
SH srbština ES španělština SV švédština
TR turečtina UR urdština UK ukrajinština
VI vietnamština FL vlámština
Naši zákazníci
Vyberte zaměření kurzu
 • Všeobecné jazykové kurzy
 • Konverzační jazykové kurzy
 • Příprava na TOEFL
 • Příprava na zkoušky Cambridge English
 • Kurzy pro ÚJV
 • Kurzy pro SCS Software s.r.o.
Vybrat