hello world; your new PRAGUE INSTITUTE;

Simultánní tlumočení

 • Jak funguje simultánní tlumočení
 • Nacenění tlumočení
 • Kvalita tlumočení
 • Jazyky
 • Organizace konferencí
Při simultánním (konferenčním) tlumočení se projev řečníka tlumočí souběžně s jeho mluveným slovem.
 • využívá se především na mezinárodních kongresech, konferencích a seminářích, kde je třeba tlumočit do více jazyků současně bez časové prodlevy
 • jedná se o nejnáročnější formu tlumočení a vždy je proto třeba minimálně dvou tlumočníků, kteří se po určitých časových úsecích pravidelně střídají
 • kabinové tlumočení – jedná se o simultánní tlumočení za využití speciální tlumočnické techniky, kdy mají účastníci konference možnost výběru jazyka ze sluchátek
 • tlumočení šeptem – tzv. „šušotáž“ (z francouzského chuchoter) je typ simultánního tlumočení bez využití techniky, při kterém tlumočník šeptá do ucha zákazníka, případně je využita tzv. „šeptáková sada“, která obsahuje jeden bezdrátový mikrofon (vysílač) pro tlumočníka a více přijímačů pro posluchače
Předem Vám sdělíme hodinovou sazbu tlumočení, která bude neměnná.
 • konkrétní nabídku Vám rádi zpracujeme po zaslání Vašich požadavků na email info@pragueinstitute.cz
 • termíny, ceny a veškeré podmínky Vám potvrdíme předem
 • ceny se účtují za každou započatou hodinu tlumočení
Spolupracujeme pouze s profesionálními tlumočníky.
 • vzhledem k náročnosti simultánního tlumočení vybíráme pouze tlumočníky, kteří mají s tímto druhem tlumočení dostatečné zkušenosti, aby práci kvalitně zvládli
 • pro odborná tlumočení vybíráme tlumočníky se zaměřením na příslušnou terminologii
 • samozřejmostí je absolutní diskrétnost našich tlumočníků, kteří jsou vázáni mlčenlivostí stran tlumočeného obsahu
Pro simultánní tlumočení disponujeme tlumočníky následujících jazyků.
EN angličtina
CS čeština
FR francouzština
IT italština
DE němčina
PL polština
RU ruština
SK slovenština
Zajistíme Vám konferenci od A do Z včetně tlumočnických služeb.
 • ve spolupráci s našimi profesionálními partnery Vám rádi zajistíme konferenci „na klíč“ dle Vašich představ kdekoliv na světě
 • připravíme zázemí konferenčního sálu pro přenos signálu, mikrofony pro konferenční systém, účastnické přijímače a plně vybavenou tlumočnickou kabinu
Naši zákazníci
Vyberte zaměření kurzu
 • Všeobecné jazykové kurzy
 • Konverzační jazykové kurzy
 • Příprava na TOEFL
 • Příprava na zkoušky Cambridge English
 • Kurzy pro ÚJV
 • Kurzy pro SCS Software s.r.o.
Vybrat