hello world; your new PRAGUE INSTITUTE;

Jazykové korektury

 • Nacenění korektury
 • Termíny dodání
 • Kvalita korektury
 • Jazyky
Konečnou cenu korektury Vám sdělíme předem.
 • dokumenty ke korektuře přijímáme ve všech běžných editovatelných i needitovatelných formátech (Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG, PNG ...), případně také v papírové podobě
 • konkrétní nabídku Vám rádi obratem zpracujeme po zaslání podkladů na emailovou adresu preklady@pragueinstitute.cz (větší dokumenty přes www.uschovna.cz)
 • konečnou cenu korektury i termín dodání Vám potvrdíme ještě před finálním zadáním zakázky
100% garance ujednaného termínu dodání.
 • standardní možnosti termínů dodání:
  - do 4 hodin
  - do 24 hodin
  - do 3 dnů
  - do 1 týdne
 • v případě extrémního rozsahu nebo u komplikovaných korektur stanovujeme reálný termín dodání individuálně
 • nejsme-li schopni zajistit v požadovaném termínu perfektní kvalitu korektury, doporučíme klientovi vhodnou alternativu (rozdělení zakázky mezi několik korektorů, prodloužení termínu dodání, snížení rozsahu zakázky)
 • v ujednaném termínu odešleme hotovou korekturu na emailovou adresu klienta a telefonicky se přesvědčíme, že ji v pořádku obdržel
Spolupracujeme pouze s profesionálními korektory, kteří jsou vždy rodilými mluvčími příslušného jazyka.
 • všichni naši korektoři jsou profesionálové a odborníci na daný typ korektury
 • styl korektury volíme v duchu zadání a v souladu s určením textu:

  jazyková korektura – kontrola z hlediska gramatické správnosti a stylistické
  vhodnosti pro daný účel textu

  významová korektura – porovnává zdrojový text s překladem a zajišťuje jeho
  vhodnost po významové, obsahové a terminologické stránce

  nezávislá korektura – kombinuje jazykovou a významovou korekturu

  předtisková korektura – podrobná kontrola textu po jeho grafickém
  zpracování, kontroluje se dodržení typografických zvyklostí daného jazyka,
  formátování, dělení slov, správné zobrazení všech znaků a obrázků, úplnost
  textu

 • vždy zajišťujeme (je-li to možné) korektury pro konkrétního zákazníka u stejného korektora, aby byla zaručena kontinuita a terminologická jednotnost
 • využíváme moderní softwarové vybavení k převodům textů mezi různými formáty
 • samozřejmostí je absolutní diskrétnost našich překladatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí stran obsahu překládaných dokumentů
Standardně provádíme korektury v následujících jazycích.
SQ albánština EN angličtina AR arabština
HY arménština BE běloruština BG bulharština
CS čeština ZH čínština DA dánština
ET estonština FI finština FR francouzština
KA gruzínština HE hebrejština HI hindština
NL holandština HR chorvatština IT italština
JA japonština KO korejština LA latina
LT litevština LV lotyština HU maďarština
MK makedonština MN mongolština DE němčina
NO norština FA perština PL polština
PT portugalština RO rumunština RU ruština
EL řečtina SK slovenština SL slovinština
SH srbština ES španělština SV švédština
TR turečtina UR urdština UK ukrajinština
VI vietnamština FL vlámština
Naši zákazníci
Vyberte zaměření kurzu
 • Všeobecné jazykové kurzy
 • Konverzační jazykové kurzy
 • Příprava na TOEFL
 • Příprava na zkoušky Cambridge English
 • Kurzy pro ÚJV
 • Kurzy pro SCS Software s.r.o.
Vybrat