hello world; your new PRAGUE INSTITUTE;

Přípravné centrum Cambridge English

 • Cambridge English Language Assessment
 • Na jaké zkoušky připravujeme
 • Statut přípravného centra
Cambridge English Language Assessment je součástí University od Cambridge, jedné z nejstarších univerzit na světě.
 • Cambridge English Language Assessment je jednou z největších nezávislých institucí, která se zabývá testováním anglických jazykových dovedností studentů a učitelů angličtiny
 • zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou uznávány po celém světě
 • pobočky, zkoušková a přípravná centra ve 130 zemích světa, včetně České republiky
Zkoušky Cambridge English mají neomezenou platnost a u kandidátů neplatí žádná věková omezení.
Zkoušky z obecné angličtiny Zkoušky z obchodní angličtiny

Cambridge English Key (KET) – úroveň A2

Zkouška z angličtiny Cambridge English Key (KET) je určena pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 2 roky výuky (úroveň A2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy), je vhodná jako motivační pobídka pro děti a dospívající. Zkouška testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech vycházejících z každodenních situací.

Obsah zkoušky Cambridge English Key
 1. Čtení a psaní - 1 hodina a 10 minut
 2. Poslech - cca. 30 minut
 3. Mluvení - přibližně 8-10 minut ve dvojici uchazečů

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky Cambridge English Key odpovídá asi 70 % z celkového počtu bodů (pro úspěšné složení zkoušky KET ale není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky.)

Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z následujících hodnotících stupňů:
 • Pass with Disctinction
 • Pass with Merit
 • Pass

Ti kandidáti, kterým se nepodaří dosáhnout požadovaného výsledku u zkoušky, ze které jsou testováni, ale prokážou dostatečné znalosti na nižší úrovni, obdrží certifikát, jež v rámci Evropského referenčního rámce prokazuje znalosti o jednu úroveň níže než je daná zkouška, tj. A1.

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Uznávají ji zaměstnavatelé, vzdělávací instituce a státní orgány po celém světě, např. Philips, Pepsi Cola, Motorola atd.
Britský úřad UK Border Agency ji uznává jako splnění jazykových požadavků pro žadatele o víza v rámci některých kategorií druhé úrovně a pro manžele/manželky. Více podrobností naleznete na http://www.cambridgeenglish.org/uk-immigration/

Příprava ke zkoušce

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje přípravu ke zkoušce KET v rámci individuální nebo firemní výuky. Skupinové přípravné kurzy pro veřejnost nejsou organizovány. Pro konkrétní nabídku výuky prosím vyplňte poptávkový formulář po individuálním jazykovém kurzu nebo poptávkový formulář po firemním jazykovém kurzu.

Dokumenty ke stažení a užitečné odkazy (v angličtině)

Why take the exam?
KET – brief guide [PDF]
Exam format of Cambridge English Key
Results

Cambridge English Preliminary (PET) – úroveň B1

Cambridge English Preliminary (PET) je určena kandidátům, kteří mají za sebou zhruba 3 roky výuky. Zkouška je vhodná jako motivační nástroj pro dospívající nebo jako jazyková kvalifikace např. pro recepční nebo nižší administrativní personál.
Cambridge English Preliminary je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů (např. DHL. Bosch, GlaxoSmihtKline) a různými vzdělávacími institucemi na celém světě.

Obsah zkoušky Cambridge English Preliminary
 1. Čtení a psaní - 1 hodina a 30 minut
 2. Poslech - cca. 35 minut
 3. Mluvení - přibližně 10-12 minut ve dvojici uchazečů

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky Cambridge English Preliminary odpovídá asi 70 % z celkového počtu bodů (pro úspěšné složení zkoušky PET ale není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky.)

Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z následujících hodnotících stupňů:
 • Pass with Disctinction
 • Pass with Merit
 • Pass

Ti kandidáti, kterým se nepodaří dosáhnout požadovaného výsledku u zkoušky, ze které jsou testováni, ale prokážou dostatečné znalosti na nižší úrovni, obdrží certifikát, jež v rámci Evropského referenčního rámce prokazuje znalosti o jednu úroveň níže než je daná zkouška, tj. A2.

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Uznává jí vice než 15.000 zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a státních orgánů po celém světě, např. Universidad de Chile, Freie Universität Berlin, Tec de Monterrey, MNG Airlines a mnoho jiných.
Další subjekty, které zkoušku uznávají, naleznete zde.

Příprava ke zkoušce

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje přípravu ke zkoušce PET v rámci individuální nebo firemní výuky. Skupinové přípravné kurzy pro veřejnost nejsou organizovány. Pro konkrétní nabídku výuky prosím vyplňte poptávkový formulář po individuálním jazykovém kurzu nebo poptávkový formulář po firemním jazykovém kurzu.

Dokumenty ke stažení a užitečné odkazy (v angličtině)

Why take the exam?
PET – brief guide [PDF]
Exam format of Cambridge English Preliminary
Results

Cambridge English First (FCE) – úroveň B2

Zkouška je určena kandidátům, kteří absolvovali přibližně 4-5 let studia (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Cambridge English First je celosvětově nejrozšířenější cambridgeskou zkouškou.
Certifikát FCE svědčí o tom, že kandidát ovládá angličtinu na úrovni, která stačí k jejímu praktickému využití např. na postu manažera. Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci. Na některých VŠ je FCE uznávána jako anglická kvalifikace.

Obsah zkoušky Cambridge English First
 1. Čtení a použití jazyka – 75 minut
 2. Psaní – 80 minut
 3. Poslech - cca. 40 minut
 4. Mluvení - 14 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky Cambridge English Key odpovídá asi 60 % z celkového počtu bodů (pro úspěšné složení zkoušky FCE ale není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky.) Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B nebo C.
Ti kandidáti, kterým se nepodaří dosáhnout požadovaného výsledku u zkoušky, ze které jsou testováni, ale prokážou dostatečné znalosti na nižší úrovni, obdrží certifikát, jež v rámci Evropského referenčního rámce prokazuje znalosti o jednu úroveň níže než je daná zkouška, tj. B1.

Od ledna 2015 nastaly změny jednotlivých zkouškových komponentů a zkouška se celkově zkrátila. Cambridge English zavedla tzv. Cambridge English Scale (bodový rozsah pro jednotlivé úrovně).

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Uznává jí vice než 15.000 zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a státních orgánů po celém světě, např. University of Amsterdam, Freie Universität Berlin, Deloitte, Ernst and Young, Marks and Spencer, HSBC a mnoho jiných.
Další subjekty, které zkoušku uznávají, naleznete zde.

Příprava ke zkoušce

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje přípravu ke zkoušce FCE jak v rámci skupinových přípravných kurzů pro veřejnost, tak formou individuální nebo firemní výuky. Skupinové přípravné kurzy pro veřejnost naleznete zde. Pro konkrétní nabídku individuální nebo firemní výuky prosím vyplňte poptávkový formulář po individuálním jazykovém kurzu nebo poptávkový formulář po firemním jazykovém kurzu.

Dokumenty ke stažení a užitečné odkazy (v angličtině)

Why take the exam?
FCE – information for candidates [PDF]
Exam Format from 2015
Results

Cambridge English Advanced (CAE) – úroveň C1

Zkouška z angličtiny Cambridge English Advanced je určena kandidátům, kteří mají za sebou přibližně 7 let studia (úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Certifikát CAE je dokladem toho, že ovládáte angličtinu na úrovni postačující ke studiu na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Dokládá schopnost výborně využívat angličtinu v práci, ve které je znalost angličtiny nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory. Na mnoha britských univerzitách je tato zkouška nutným vstupním jazykovým požadavkem.

Obsah zkoušky Cambridge English Advanced
 1. Čtení a použití jazyka – 90 minut
 2. Psaní – 90 minut
 3. Poslech - cca. 40 minut
 4. Mluvení - 15 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky Cambridge English Key odpovídá asi 60 % z celkového počtu bodů (pro úspěšné složení zkoušky FCE ale není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky.)
Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B nebo C. Neúspěšní obdrží stupně D nebo E.
Ti kandidáti, kterým se nepodaří dosáhnout požadovaného výsledku u zkoušky, ze které jsou testováni, ale prokážou dostatečné znalosti na nižší úrovni, obdrží certifikát, jež v rámci Evropského referenčního rámce prokazuje znalosti o jednu úroveň níže než je daná zkouška, tj. B2.

Od ledna 2015 nastaly změny jednotlivých zkouškových komponentů a zkouška se celkově zkrátila. Cambridge English zavedla tzv. Cambridge English Scale (bodový rozsah pro jednotlivé úrovně).

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Uznává jí vice než 15.000 zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a státních orgánů po celém světě, např. University of Oxford, University of Sydney, University of Idaho, Accenture, Dell, Nestlé, Pivovary Staropramen a mnoho jiných.
Další subjekty, které zkoušku uznávají, naleznete zde.

Příprava ke zkoušce

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje přípravu ke zkoušce CAE jak v rámci skupinových přípravných kurzů pro veřejnost, tak formou individuální nebo firemní výuky. Skupinové přípravné kurzy pro veřejnost naleznete zde. Pro konkrétní nabídku individuální nebo firemní výuky prosím vyplňte poptávkový formulář po individuálním jazykovém kurzu nebo poptávkový formulář po firemním jazykovém kurzu.

Užitečné odkazy (v angličtině)

Why choose the exam?
What`s in the exam?
Exam Format from 2015
Results

Cambridge English Proficiency (CPE) – úroveň C2

Zkouška z angličtiny CPE je určena kandidátům, kteří absolvovali zhruba 8-9 let studia (úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Úroveň CPE se velmi přibližuje jazykovým schopnostem rodilých mluvčí. Držitelé zkoušky CPE splňují jazykové požadavky na vstup na britské, mnohé evropské i zámořské univerzity.

Obsah zkoušky Cambridge English Proficiency
 1. Čtení a použití jazyka – 90 minut
 2. Psaní – 90 minut
 3. Poslech - cca. 40 minut
 4. Mluvení - 15 minut

Hodnocení a výsledky

Čtení a použití gramatiky tvoří 40 procent celkového počtu bodů, zbylé části jsou hodnoceny 20-ti procenty. Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky CPE odpovídá asi 60 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení CPE není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.

Od ledna 2015 nastaly změny jednotlivých zkouškových komponentů a Cambridge English zavedla tzv. Cambridge English Scale (bodový rozsah pro jednotlivé úrovně).

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Uznává jí vice než 15.000 zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a státních orgánů po celém světě, např. University of Cambridge, University od Toronto, KPMG, Sony, Coca-Cola a mnoho jiných.
Další subjekty, které zkoušku uznávají, naleznete zde.

Příprava ke zkoušce

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje přípravu ke zkoušce CPE v rámci individuální nebo firemní výuky. Skupinové přípravné kurzy pro veřejnost nejsou organizovány. Pro konkrétní nabídku výuky prosím vyplňte poptávkový formulář po individuálním jazykovém kurzu nebo poptávkový formulář po firemním jazykovém kurzu.

Užitečné odkazy (v angličtině)

Why choose the exam?
What`s in the exam?
Results

Cambridge English Business Preliminary (BEC Preliminary) – úroveň B1

Zkouška z angličtiny pro kandidáty se střední úrovní znalosti anglického jazyka (úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Tato úroveň odpovídá stupni Cambridge English Preliminary.

Obsah zkoušky Cambridge English Business Preliminary
 1. Čtení a psaní – 90 minut
 2. Poslech - cca 40 minut
 3. Mluvení – cca 12 minut ve dvojici uchazečů

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky BEC Preliminary odpovídá asi 70 % z celkového počtu bodů (pro úspěšné složení zkoušky BEC Preliminary ale není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky.)

Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z následujících hodnotících stupňů:
 • Pass with Disctinction
 • Pass with Merit
 • Pass

Ti kandidáti, kterým se nepodaří dosáhnout požadovaného výsledku u zkoušky, ze které jsou testováni, ale prokážou dostatečné znalosti na nižší úrovni, obdrží certifikát, jež v rámci Evropského referenčního rámce prokazuje znalosti o jednu úroveň níže než je daná zkouška.

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Uznává jí vice než 15.000 zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a státních orgánů po celém světě, např. Casio, Procter & Gamble a mnoho jiných.
Další subjekty, které zkoušku uznávají, naleznete zde.

Příprava ke zkoušce

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje přípravu ke zkoušce BEC Preliminary v rámci individuální nebo firemní výuky. Skupinové přípravné kurzy pro veřejnost nejsou organizovány. Pro konkrétní nabídku výuky prosím vyplňte poptávkový formulář po individuálním jazykovém kurzu nebo poptávkový formulář po firemním jazykovém kurzu.

Užitečné odkazy (v angličtině)

Why take the exam?
What`s in the exam?
Results

Cambridge English Business Vantage (BEC Vantage) – úroveň B2

Zkouška z angličtiny pro kandidáty s pokročilejší úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Tato úroveň odpovídá úrovni Cambridge English First.

Obsah zkoušky Cambridge English Business Vantage
 1. Čtení – 60 minut
 2. Psaní – 45 minut
 3. Poslech - cca 40 minut
 4. Mluvení – cca 14 minut ve dvojici uchazečů

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 60 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Uznává jí vice než 15.000 zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a státních orgánů po celém světě, např. Casio, Procter & Gamble, Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS) a mnoho jiných.
Další subjekty, které zkoušku uznávají, naleznete zde.

Příprava ke zkoušce

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje přípravu ke zkoušce BEC Vantage v rámci individuální nebo firemní výuky. Skupinové přípravné kurzy pro veřejnost nejsou organizovány. Pro konkrétní nabídku výuky prosím vyplňte poptávkový formulář po individuálním jazykovém kurzu nebo poptávkový formulář po firemním jazykovém kurzu.

Užitečné odkazy (v angličtině)

Why take the exam?
What`s in the exam?
Results

Cambridge English Business Higher (BEC Higher) – úroveň C1

Zkouška z angličtiny pro kandidáty s pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu (úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Tyto zkoušky pro pokročilé jsou ekvivalentem Cambridge English Advanced.

Obsah zkoušky Cambridge English Business Higher
 1. Čtení – 60 minut
 2. Psaní – 70 minut
 3. Poslech - cca 40 minut
 4. Mluvení – cca 16 minut ve dvojici uchazečů

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 60 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Uznává jí vice než 15.000 zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a státních orgánů po celém světě, např. Casio, Procter & Gamble, Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS), Adidas, Berlin School of Economics and Law, London South Bank University, ICN Business School a mnoho jiných.
Další subjekty, které zkoušku uznávají, naleznete zde.

Příprava ke zkoušce

Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE zajišťuje přípravu ke zkoušce BEC Higher v rámci individuální nebo firemní výuky. Skupinové přípravné kurzy pro veřejnost nejsou organizovány. Pro konkrétní nabídku výuky prosím vyplňte poptávkový formulář po individuálním jazykovém kurzu nebo poptávkový formulář po firemním jazykovém kurzu.

Užitečné odkazy (v angličtině)

Why take the exam?
What`s in the exam?
Results

Jsme certifikovaným přípravným centrem ke všem zkouškám Cambridge English v působnosti zkouškového centra Akcent IH Prague.
 • Naši lektoři jsou speciálně vyškoleni pro vedení přípravných jazykových kurzů ke zkouškám Cambridge Englilsh.
 • Díky pravidelnému oběžníku, který Cambridge University zasílá přípravným centrům, máme přístup k nejaktuálnějším přípravným materiálům a informacím.
 • Na všechny zkoušky Cambridge English se mohou uchazeči hlásit přímo v recepci naší jazykové školy, kde je možné uhradit i poplatek za příslušnou zkoušku.
 • Samotné zkoušky uchazeči vykonají ve zkouškovém centru AKCENT IH Prague.
 • Máme přístup do online informačního systému Cambridge English Language Assessment, kde můžeme online přihlašovat naše studenty a následně sledovat vyhodnocení jejich výsledků.
Naši zákazníci
Vyberte zaměření kurzu
 • Všeobecné jazykové kurzy
 • Konverzační jazykové kurzy
 • Příprava na TOEFL
 • Příprava na zkoušky Cambridge English
 • Kurzy pro ÚJV
 • Kurzy pro SCS Software s.r.o.
Vybrat