hello world; your new PRAGUE INSTITUTE;

Charakteristika firemní výuky

 • Analýza potřeb a vstupní jazykový audit
 • Koncepce vzdělávacího programu
 • Hodnocení pokroku a zpětná vazba
 • Kontrola kvality a spokojenosti
 • Organizace výuky a administrativní podpora
 • Studijní materiály
 • Informační systém iPortál
V souladu se zadáním HR oddělení a managementu společnosti provádíme analýzu potřeb klienta a vstupní jazykový audit účastníků výuky.
 • 2 možnosti vstupního jazykového testování
  - komplexní jazykový audit – představuje důkladné zhodnocení úrovně všech jazykových dovedností studenta lektorem na základě osobního pohovoru a testování
  - online adaptivní test – má o něco horší vypovídací schopnost než komplexní jazykový audit, zato je k dispozici na webu PRAGUE INSTITUTE a jeho absolvování je velmi organizačně nenáročné, neboť každý student může test vyplnit kdykoliv online
 • po stanovení úrovně jazykových dovedností všech účastníků navrhne náš koordinátor rozdělení do homogenních skupin s ohledem na zadání klienta
 • v průběhu prvních 3 týdnů výuky jednotliví lektoři znovu ověří, zda byli všichni studenti správně zařazeni do skupin dle jejich dovedností, aby byla zajištěna maximální efektivita výuky v homogenních skupinách
Koncepce vzdělávacího programu vychází z provedené analýzy potřeb, cílů a očekávání klienta.
 • při výuce využíváme vlastní jedinečnou metodiku Practise & Speak, která je odvozena z komunikativní výukové metody a klade důraz na prakticky zaměřené jazykové dovednosti v souladu s potřebami jednotlivých studentů
 • máme 14 let zkušeností s výukou firemních klientů a s přípravou firemních vzdělávacích programů na míru
 • konzultujeme s klienty vznik koncepce konkrétního vzdělávacího programu v každé jeho fázi
 • individuálně nastavujeme
  - motivační prvky
  - kritéria hodnocení pokroku
  - parametry jednotlivých jazykových kurzů
  - zaměření jazykové výuky
  - pravidla organizace výuky
  - sledování zpětné vazby a spokojenosti
 • rádi připravíme odborně zaměřený vzdělávací program dle specifického oboru činnosti klienta – našimi zákazníky jsou firmy z oborů IT, výzkumu a vývoje, strojírenství, energetiky a elektrotechniky, medicíny, bankovnictví, poradenství a dalších
Pravidelnou zpětnou vazbu a hodnocení pokroku považujeme za základní prvek motivace studentů.
 • forma měření a hodnocení pokroku studentů je konzultována s klientem a nastavena před zahájením výuky
 • výstupy z průběžného hodnocení pokroku studentů pravidelně reportujeme prostřednictvím našeho online informačního systému iPortál
 • minimálně jednou ročně obdrží každý student zdarma podrobný jazykový profil s vyhodnocením jazykových dovedností a doporučeními pro další studium
 • jazykové dovednosti hodnotíme v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky
 • možnost zvýšení motivace studentů zacílením na získání některé z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek (Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC) – jsme oficiálním přípravným centrem ke zkouškám Cambridge ESOL a TOEFL
Pravidelně monitorujeme kvalitu výuky, spokojenost studentů i HR oddělení a managementu našich klientů.
 • po prvních dvou týdnech ověřujeme emailem spokojenost klienta se zahájením výuky
 • dvakrát ročně provádíme elektronickou anketu spokojenosti a výsledky včetně statistik reportujeme klientům prostřednictvím našeho online informačního systému iPortál
 • naši metodici provádí pravidelné hospitace (náslechy) a následné konzultace u všech lektorů
 • dvoukolový výběr lektorů do našeho teamu podléhá přísným kritériím jak stran vzdělání, tak praxe, referencí a osobnostních předpokladů
 • naši lektoři se pravidelně účastní interních i externích workshopů, konferencí a odborných seminářů
Zakládáme si na osobním přístupu. Každý klient má proto přiděleného vlastního koordinátora jazykové výuky, který je mu po celou dobu spolupráce plně k dispozici pro řešení všech záležitostí souvisejících s výukou.
 • při absenci stálého lektora (např. dovolená) zajišťuje náš koordinátor kvalifikovanou náhradu pro suplování výuky
 • klient má možnost nastavení individuálních pravidel pro rušení jednotlivých lekcí ze strany svých zaměstnanců
 • možnost rušení či přesouvání jednotlivých lekcí bez jakýchkoliv storno poplatků
 • garance výměny lektora v případě nespokojenosti studentů
 • doprava lektora do místa konání výuky v rámci hl. m. Prahy zdarma
 • možnost vedení libovolné lekce přes Skype (např. v případě delší služební cesty studenta)
 • zdarma online informační systém iPortál pro podporu a evidenci výuky
 • možnost využití našich učeben u stanice metra Kobylisy pro kterýkoliv z Vašich kurzů bez příplatku
Při výuce klademe důraz na využívání moderních výukových materiálů
 • před zahájením výuky náš metodik doporučí a konzultuje výběr studijních materiálů s klientem
 • máme uzavřeny smlouvy s distributory hlavních zahraničních i českých vydavatelů jazykových učebnic a rádi Vám veškeré studijní materiály dodáme se zajímavými slevami
 • veškeré doprovodné studijní materiály (kromě učebnice/cvičebnice studenta) zajišťuje naše škola zdarma v ceně výuky
Komplexní online informační systém iPortál byl vyvinut přímo pro potřeby firemního jazykového vzdělávání.
 • přehledné, jednoduché, intuitivní ovládání
 • online přístup ke všem informacím o jazykové výuce 24 hodin denně
 • detailní informace ke každému kurzu (studenti kurzu, profil lektora, storno podmínky, časové dispozice, místo konání, pokročilost, nástěnka apod.)
 • elektronická evidence docházky do 24 hodin po každé lekci
 • úplná historie obsahu jednotlivých lekcí, domácích úkolů a připojených příloh
 • zasílání probrané látky a domácích úkolů na emaily studentů
 • kalkulace nákladů na jednotlivé kurzy
 • historie vyúčtování
 • možnost rušení jednotlivých lekcí online
 • výukové plány a cíle u každého kurzu
 • výsledky progress testů a hodnocení spokojenosti
 • hromadná emailová komunikace s účastníky výuky (možnost filtrování dle kurzů)
 • oddělený přístup pro HR managery, pro studenty, pro lektory s možností nastavení různých oprávnění
Naši zákazníci
Vyberte zaměření kurzu
 • Všeobecné jazykové kurzy
 • Konverzační jazykové kurzy
 • Příprava na TOEFL
 • Příprava na zkoušky Cambridge English
 • Kurzy pro ÚJV
 • Kurzy pro SCS Software s.r.o.
Vybrat